Car Data System

WebCDSMaps je tvorený spojením vlastnej hardvérovej a softvérovej časti CDS

 1. Hardvérová časť - "black box" - ústredňa CDS je zariadenie implementované do jednotlivých vozidiel.
  1. zabezpečuje prenos všetkých sledovaných dát napr. pohyb vozidla, stav nádrže, spotreba vozidla, množstvo natankovaného paliva apod. v reálnom čase
  2. zistené parametre sa zapisujú do pamäti mikropočítačového systému, a to bez zásahu obsluhy - vodiča.
  3. namerané a uložené údaje sa prenášajú do centrálnej užívateľskej databázy.
 2. Softvérová časť –- WebCDSMaps je počítačový program, ktorý spracúva informácie z "black boxov" umiestnených vo vozidlách.

  Prevádzkové záznamy sa prenášajú z vozidiel do databázy na server. Pre prenos dát zaznamenaných v "black boxe" zabudovaných vo vozidle možno použiť jeden z nižšie uvedených spôsobov prenosu dát:

  1. pomocou dátových prenosov v sieti GSM novo systémom GPRS prenosy

Sledované parametre vozidiel

Program WebCDSMaps umožňuje sledovať nezávisle údaje jednotlivých vozidiel a údaje jednotlivých vodičov. Získané sledované údaje je možné následne spracovať a vyhodnotiť. Vyhodnotenia sa vykonávajú pomocou tlačových zostáv prípadne pomocou exportu dát v ľubovoľných formátoch požadovaných užívateľom (Excel, PDF, Word, text ...).


Po načítaní dát z vozidla a ich uložení do databázy máte k dispozícii informácie v tomto rozsahu:


 1. dátum a čas začiatku a konca jazdy
 2. počet najazdených kilometrov
 3. najvyššia dosiahnutá rýchlosť v priebehu jazdy
 4. informácie o prekročení nastavenej limitnej rýchlosti
 5. informácie o behu motora bez pohybu vozidla
 6. doba chodu kúrenie
 7. druh jazdy (služobné - súkromná) - pre použitie v osobných vozidlách
 1. spotrebu PHM počas jazdy (ak je inštalovaný snímač hladiny PHM v nádrži)
 2. tankovanie PHM
 3. podozrivé úbytky PHM v nádrži
 4. kontrolu či dokladované PHM skočilo skutočne v nádrži
 5. informáciu o mieste začiatku a konca jazdy (pri osadení modulom GPS vo vozidle)


Výstupný formát prevádzkových záznamov

Tlačové zostavy (vrátane grafov, obrázkov ...) je možné prehliadať na monitore a následne tlačiť. Tlačové zostavy sú stavané ako modulárny systém a každý užívateľ vo firme môže mať len také zostavy, aké k svojej práci potrebuje (ľubovoľne nastaviteľné prostredie).


Program WebCDSMaps vie pracovať s užívateľskými číselníkmi (vodiči, trasy, linky, zákazky, ...) a tieto potom priraďovať k údajom z "black boxu" pre zobrazenie užívateľovi v zrozumiteľnej podobe. Prepracovaný systém užívateľských práv umožňuje priradiť jednotlivým užívateľom možnosť vidieť len dáta niektorých vozidiel, pracovať s dátami viacerých stredísk apod.


Pre väčšiu bezpečnosť dát a možnosť sieťovej prevádzky bola použitá architektúra databázového servera SQL, Firebird

ZÍSKANÉ CERTIFIKÁTY

certifikace

Sme partnerom Klubu

česmad bohemia

Newsletter