Všeobecné otázky

Prečo mám platiť za to, že ušetrím pár litrov nafty?
Pri ročnom počte najazdených kilometrov alebo motohodín Vašich vozidiel sa už nejedná o pár litrov nafty, ale bavíme sa už o ušetrených desiatkach tisíc korún vo Vašej vrecku.

Konkrétny príklad vraví za všetko. Vysokú spotrebu v praxi ospravedlňuje norma. Po inštalácii merania paliva bol zmapovaný pokles spotreby oproti dlhodobému priemeru o 5 l na 100 kilometrov pri mesačnej prevádzke 12 000 kilometrov. Pre dopravcov to znamená ušetriť rádovo 10 000, - Sk mesačne na jednom vozidle. Z toho plynie neuveriteľne krátka doba návratnosti investície - cca dva mesiace. Nespotrebovaných 5 l na 100 km sa rovnako priaznivo prejaví znížením emisií v ovzduší. Vo firme s 15 kamiónmi tvorí ročná úspora nafty viac než 100 000 litrov v cene cca 2 000 000, - Sk. Systém teda prináša nesporný ekonomický efekt a pomáha firmám dosiahnuť veľmi výhodného postavenia v konkurencii. Z týchto údajov, overených u zákazníkov (k dispozícii sú referenčné listy), vyplýva, že pri podhodnotenom odhade priemernej úspory paliva 3 l na 100 km na jednom vozidle s mesačným priebehom 10 000 km, usporí CDS na jednom vozidle 3600 l nafty ročne.

Podľa súčasných skúseností je to približne 3 - 6 mesiacov, podľa typu motorového vozidla, spôsobu nasadenia, práce obsluhy, a pod
Ako dlho asi trvá montáž?
4 - 8 hodín podľa druhu a typu vozidla.
Na ťahači mám nainštalovaný palubný počítač. Čo na viac mi môže poskytnúť CDS?
  1. CDS zaznamenáva a porovnáva tankovanie (namerané hodnoty oproti dokladom).
  2. zaznamenáva podozrivé úniky PHM.
  3. prenos nameraných údajov do PC pomocou pamäťových kľúčov
  4. komfortné vyhodnotenie nameraných údajov pomocou vyhodnocovacieho softvéru, ktorý ponúka celú radu výstupných (denných, mesačných, týždenných, ročných) tlačových zostáv a grafov a vyhodnocovanie podľa zadaných filtrov.
Je možné tento systém použiť aj na koľajové vozidlá?
Áno, s určitými modifikáciami ktoré zohľadňujú špecifiká koľajového vozidla
Môžeme zariadenie CDS použiť aj na pracovný stroj, napr. kompresor?
Áno, systém je možné namontovať napr. aj na chladiarenský náves.
Je možné použiť CDS s monitorovaním stavu PHM v nádrži na dodávkové vozidlo?
Áno, ale v tom prípade je cena za montáž totožná s cenou za montáž na nákladné vozidlo.
Pracovníci našej firmy pracujú na odlúčenom pracovisku, čím je sťažená kontrola ich pracovných výkonov a výkonov strojov, ktoré obsluhujú. Dá sa tento problém vyriešiť pomocou CDS?
Áno. Inštaláciou systému CDS na pracovné stroje a vybavením obsluhy osobnými Dallas-Chip kľúčmi je možné presne monitorovať výkon jednotlivých pracovníkov a jednotlivých pracovných strojov.
Môže obsluha vozidla alebo stroja ovplyvniť činnosť CDS?
Nie. Akýkoľvek neoprávnený zásah do systému CDS je zaznamenaný a objaví sa vo výstupnej zostave vyhodnocovacieho softvéru.
Umožňuje systém CDS určiť kde a koľko nafty bolo natankované?
Áno. Systém CDS zaznamenáva:
  1. počet najazdených km,
  2. čas začiatku a konca tankovania
  3. množstvo natankovaného paliva.
Vyhodnocovací softvér vyhodnocuje prípadné rozdiely medzi nameranými a deklarovanými (podľa potvrdenky) hodnotami tankovania.
Musí obsluha vozidla vedieť o montáži zariadenia CDS?
Nie.

ZÍSKANÉ CERTIFIKÁTY

certifikace

Sme partnerom Klubu

česmad bohemia

Newsletter