Ponúkame rôzne varianty sledovania stavebných strojov:

Unikátne vlastnosti nášho systému CDS - Car Data System pre meranie spotreby paliva a pre on-line sledovanie vozidiel pomocou GPS prinesú rad výhod a aj uľahčenie pri prevádzkovaní motorových vozidiel a spriehľadnenie nákladov na prevádzku vozového parku vo všetkých oblastiach dopravy a prepravy.


Náš systém zaistí úsporu nafty a prevádzkové záznamy nielen pre klasickú nákladnú autodopravu či osobnú prepravu, ale je schopný ponúknuť plnohodnotné informácie aj v stavebníctve nevynímajúc koľajové vozidlá či stroje.


Vhodné pre:

  1. rózne stavebné stroje

Tabuľka ponúkaného zariadenia pre stavebné stroje

Monitorovanie vozidiel systémom CDS na na podkladoch Google Maps s možnosťou prepínania fotomapy alebo ich kombináciou
Sledovanie histórie pohybu vozidiel on-line
Sledovanie histórie pohybu vozidiel off-line
Meranie motohodín
Meranie času voľnobehu a doby chodu stroja v pracovných otáčkach
Sledovanie stavu PHM (meranie spotreby, natankované množstvo, podozrivé úbytky)
Možnosť zaslania výstražné sms pri krádeži PHM
Možné doplniť o terminál slúžiaci na zadávanie elektronickej STAZKY a komunikáciu vodiča s dispečerom
Tlačové záznamy z prevádzky vozidla
Špeciálne tlačové zostavy podľa požiadaviek užívateľa
Grafy a štatistiky z prevádzky vozidla
Možnosť identifikácie vodiča kartou a čítačkou RFID alebo Dallas čipmi
Pre väčšie vozové parky inštalácie vlastného servera
Mobilný servis


SOFTVÉR, KTORÝ PONÚKAME

Unikátne vlastnosti nášho systému CDS - Car Data System pre meranie spotreby paliva a pre on-line sledovanie vozidiel pomocou GPS prinesú rad výhod a aj uľahčenie pri prevádzkovaní motorových vozidiel a spriehľadnenie nákladov na prevádzku vozového parku vo všetkých oblastiach dopravy a prepravy.
Náš systém zaistí úsporu nafty a prevádzkové záznamy nielen pre klasickú nákladnú autodopravu či osobnú prepravu, ale je schopný ponúknuť plnohodnotné informácie aj v stavebníctve nevynímajúc koľajové vozidlá či stroje.

ZÍSKANÉ CERTIFIKÁTY

certifikace

Sme partnerom Klubu

česmad bohemia

Newsletter