Ponúkame dve varianty sledovania nákladných vozidiel

Unikátne vlastnosti nášho systému CDS - Car Data System pre meranie spotreby paliva a pre on-line sledovanie vozidiel pomocou GPS prinesú rad výhod a aj uľahčenie pri prevádzkovaní motorových vozidiel a spriehľadnenie nákladov na prevádzku vozového parku vo všetkých oblastiach dopravy a prepravy.


Náš systém zaistí úsporu nafty a prevádzkové záznamy nielen pre klasickú nákladnú autodopravu či osobnú prepravu, ale je schopný ponúknuť plnohodnotné informácie aj v stavebníctve nevynímajúc koľajové vozidlá či stroje.


Vhodné pre:

  1. kamiónovej prepravy
  2. špeditérske firmy
  3. obchodné a výrobné firmy
  4. autodopravy rôznych veľkostí a zamerania

Tabuľka ponúkaných variantov zariadenia pre nákladné vozidlá

Monitorovanie vozidiel systémom CDS na podkladoch Google Maps s možnosťou prepínania fotomapy alebo ich kombináciou
Sledovanie histórie pohybu vozidiel off-line
Meranie skutočne prejdenej vzdialenosti napojením priamo na zbernicu CAN
Meranie skutočne prejdenej vzdialenosti zo signálu od otáčajúcich sa kolies
Stráženie maximálnej rýchlosti a doby prekračovanie nastavenej limitnej hodnoty rýchlosti vodičom
Meranie času voľnobehu a doby chodu kúrenia
Možnosť importu dokladov o tankovaní
Stráženie nádrže (meranie spotreby PHM, natankované množstvo, podozrivé úbytky)
Možnosť zaslania výstražné sms pri krádeži PHM
Meranie priemernej spotreby vozidla z palubného počítača vozidla
Možné doplniť o terminál slúžiaci na zadávanie elektronickej STAZKY a komunikáciu vodiča s dispečerom
Tlačové záznamy o prevádzke vozidla
Špeciálne tlačové zostavy podľa požiadaviek užívateľa
Možnosť napojenia na digitálne tachografy a prenos z tachografov do softvéru bez nutnosti chodiť k vozidlu
Možnosť napojenia a čítanie zo zbernice CAN
Grafy a štatistiky z prevádzky vozidla
Možnosť identifikácie vodiča kartou a čítačkou RFID alebo Dallas čipmi
Pre väčšie vozové parky inštalácie vlastného servera
Mobilný servis


SOFTVÉR, KTORÝ PONÚKAME

Unikátne vlastnosti nášho systému CDS - Car Data System pre meranie spotreby paliva a pre on-line sledovanie vozidiel pomocou GPS prinesú rad výhod a aj uľahčenie pri prevádzkovaní motorových vozidiel a spriehľadnenie nákladov na prevádzku vozového parku vo všetkých oblastiach dopravy a prepravy.
Náš systém zaistí úsporu nafty a prevádzkové záznamy nielen pre klasickú nákladnú autodopravu či osobnú prepravu, ale je schopný ponúknuť plnohodnotné informácie aj v stavebníctve nevynímajúc koľajové vozidlá či stroje.

ZÍSKANÉ CERTIFIKÁTY

certifikace

Sme partnerom Klubu

česmad bohemia

Newsletter