Car Data System

WebCDSMaps je tvořen spojením vlastní hardwarové a softwarové části CDS

 1. Hardwarová část - "black box" – ústředna CDS je zařízení implementované do jednotlivých vozidel.
  1. zajišťuje přenos všech sledovaných dat např. pohyb vozidla, stav nádrže, spotřeba vozidla, množství natankovaného paliva apod. v reálném čase
  2. zjištěné parametry se zapisují do paměti mikropočítačového systému, a to bez zásahu obsluhy - řidiče.
  3. naměřené a uložené údaje se přenášejí do centrální uživatelské databáze.
 2. Softwarová část – WebCDSMaps je počítačový program, který zpracovává informace z "black boxů" umístěných ve vozidlech.

  Provozní záznamy se přenášejí z vozidel do databáze na server. Pro přenos dat zaznamenaných v "black boxu" zabudovaných ve vozidle lze použít jeden z níže uvedených způsobů přenosu dat:

  1. pomocí datových přenosů v síti GSM nově systémem GPRS přenosy

Sledované parametry vozidel

Program WebCDSMaps umožňuje sledovat nezávisle údaje jednotlivých vozidel a údaje jednotlivých řidičů. Získané sledované údaje lze následně zpracovat a vyhodnotit. Vyhodnocení se provádějí pomocí tiskových sestav případně pomocí exportu dat v libovolných formátech požadovaných uživatelem (Excel, PDF, Word, text...).


Po načtení dat z vozidla a jejich uložení do databáze máte k dispozici informace v tomto rozsahu:


 1. datum a čas začátku a konce jízdy
 2. počet ujetých kilometrů
 3. nejvyšší dosažená rychlost v průběhu jízdy
 4. informace o překročení nastavené limitní rychlosti
 5. informace o běhu motoru bez pohybu vozidla
 6. doba chodu topení
 7. druh jízdy (služební - soukromá) - pro použití v osobních vozidlech
 1. spotřebu PHM během jízdy (je-li instalován snímač hladiny PHM v nádrži)
 2. tankování PHM
 3. podezřelé úbytky PHM v nádrži
 4. kontrolu zda dokladované PHM skočilo skutečně v nádrži
 5. informaci o místě začátku a konce jízdy (při osazení modulem GPS ve vozidle)


Výstupní formát sledovaných provozních záznamů

Tiskové sestavy (včetně grafů, obrázků...) je možné prohlížet na monitoru a následně tisknout. Tiskové sestavy jsou stavěny jako modulární systém a každý uživatel ve firmě může mít jen takové sestavy, jaké ke své práci potřebuje (libovolně nastavitelné prostředí).


Program WebCDSMaps umí pracovat s uživatelskými číselníky (řidiči, trasy, linky, zakázky, …) a tyto pak přiřazovat k údajům z "black boxu" pro zobrazení uživateli ve srozumitelné podobě. Propracovaný systém uživatelských práv umožňuje přiřadit jednotlivým uživatelům možnost vidět jen data některých vozidel, pracovat s daty více středisek apod.


Pro větší bezpečnost dat a možnost síťového provozu byla použita architektura databázového serveru SQL, Firebird

ZÍSKANÉ CERTIFIKÁTY

certifikace

Jsme partnerem klubu

česmad bohemia

Newsletter