Obecné dotazy

Proč mám platit za to, že ušetřím pár litrů nafty?
Při ročním počtu najetých kilometrů nebo motohodin Vašich vozidel se již nejedná o pár litrů nafty, ale bavíme se již o ušetřených desítkách tisíc korun ve Vaší kapse.

Konkrétní příklad hovoří za ostatní. Vysokou spotřebu v praxi ospravedlňuje norma. Po instalaci měření paliva byl zmapován pokles spotřeby oproti dlouhodobému průměru o 5 l na 100 kilometrů při měsíčním průběhu 12 000 kilometrů. Pro dopravce to znamená ušetřit řádově 10 000,- Kč měsíčně na jednom vozidle. Z toho plyne neuvěřitelně krátká doba návratnosti investice - cca dva měsíce. Nespotřebovaných 5 l na 100 km se rovněž příznivě projeví snížením emisí v ovzduší. Ve firmě s 15 kamiony tvoří roční úspora nafty více než 100 000 litrů v ceně cca 2 000 000,- Kč. Systém tedy přináší nesporný ekonomický efekt a pomáhá firmám dosáhnout velmi výhodného postavení v konkurenci. Z těchto údajů, ověřených u zákazníků (k dispozici jsou referenční listy), vyplývá, že při podhodnoceném odhadu průměrné úspory paliva 3 l na 100 km na jednom vozidle s měsíčním průběhem 10 000 km, uspoří CDS na jednom vozidle 3600 l nafty ročně.

Podle současných zkušeností je to přibližně 3 - 6 měsíců, podle typu motorového vozidla, způsobu nasazení, práce obsluhy, apod...
Jak dlouho asi trvá montáž?
4 - 8 hodin podle druhu a typu vozidla.
Na tahači mám nainstalován palubní počítač. Co navíc mi může poskytnout CDS?
  1. CDS zaznamenává a porovnává tankování (naměřené hodnoty oproti dokladům).
  2. zaznamenává podezřelé úniky PHM.
  3. přenos naměřených údajů do PC pomocí paměťových klíčů
  4. komfortní vyhodnocení naměřených údajů pomocí vyhodnocovacího software, který nabízí celou řadu výstupních (denních, měsíčních, týdenních, ročních) tiskových sestav a grafů a vyhodnocování podle zadaných filtrů.
Je možné tento systém použít i na kolejová vozidla?
Ano, s určitými modifikacemi zohledňujícími specifika kolejového vozidla.
Můžeme zařízení CDS použít i na pracovní stroj, např. kompresor?
Ano, systém je možné namontovat např. i na chladírenský návěs.
Je možné použít CDS s monitorováním stavu PHM v nádrži na dodávkové vozidlo?
Ano, ale v tom případě je cena za montáž totožná s cenou za montáž na nákladní vozidlo.
Pracovníci naší firmy pracují na odloučeném pracovišti, čímž je ztížena kontrola jejich pracovních výkonů a výkonů strojů, které obsluhují. Dá se tento problém vyřešit pomocí CDS?
Ano. Instalací systému CDS na pracovní stroje a vybavením obsluhy osobními Dallas Chipklíči je možné přesně monitorovat výkon jednotlivých pracovníků a jednotlivých pracovních strojů.
Může obsluha vozidla nebo stroje ovlivnit činnost CDS?
Ne. Jakýkoliv neoprávněný zásah do systému CDS je zaznamenán a objeví se ve výstupní sestavě ve vyhodnocovacím software.
Umožňuje systém CDS určit kde a kolik nafty bylo natankováno?
Ano. Systém CDS zaznamenává:
  1. počet ujetých km,
  2. čas začátku a konce tankování
  3. množství natankovaného paliva.
Vyhodnocovací software vyhodnocuje případné rozdíly mezi naměřenými a deklarovanými (podle stvrzenky) hodnotami tankování.
Musí obsluha vozidla vědět o montáži zařízení CDS?
Ne.

ZÍSKANÉ CERTIFIKÁTY

certifikace

Jsme partnerem klubu

česmad bohemia

Newsletter